Tư vấn
0937575788

Sản Phẩm

THÉP HÌNH CHỮ H
Dùng trong công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, cơ khí chế tạo, ...
Chi tiết »
THÉP HÌNH CHỮ I
Ứng dụng trong xây dựng nhà xưởng tiền chế, ngành cơ khí, dầm cầu trục, bàn cân, và các công trình có kết cấu chịu lực khác, …
Chi tiết »
THÉP HÌNH CHỮ U
Dùng trong ngành chế tạo máy, đóng tàu, làm khung nhà xưởng, cơ khí, xây dựng công trình, …
Chi tiết »
THÉP HÌNH CHỮ V
Ứng dụng trong công trình công nghiệp, nông nghiệp, dân dụng, cơ khí chế tạo máy và công nghiệp đóng tàu.
Chi tiết »