Tư vấn
0937575788

Chi Tiết Sản Phẩm

THÉP ỐNG ĐEN

PILE STEEL BLACK AND HOT - DIP - GALVANIZED BS 1387 - 1985
Loại ống Đường kính danh nghĩa Đường kính ngoài Độ dày Khối lượng của 1m
Max Min
inch mm mm mm mm Kg/m

A1 ½ 15 21.2 20.8 1.9 0.914
¾ 20 26.6 26.2 2.1 1.284
1 25 33.6 33.2 2.3 1.787
32 42.3 41.9 2.3 2.26
1½    40 48.2 47.8 2.5 2.83
2 50 59.9 59.4 2.6 3.693
2½    65 75.6 75 2.9 5.228
3 80 88.3 87.6 2.9 6.138
4 100 113.5 112.7 3.2 8.763

Light ½ 15 21.4 21 2 0.947
¾ 20 26.9 26.4 2.3 0.138
1 25 33.8 33.2 2.6 1.98
32 42.5 41.9 2.6 2.54
1½    40 48.4 47.8 2.9 3.23
2 50 60.2 59.6 2.9 4.08
2½    65 76 75.2 3.2 5.71
3 80 88.7 87.9 3.2 6.72
4 100 113.9 113 3.6 9.75

Medium ½ 15 21.7 21.1 2.6 1.21
¾ 20 27.2 26.6 2.6 1.56
1 25 34.2 33.4 3.2 2.41
32 42.9 42.1 3.2 3.1
1½    40 48.8 48 3.2 3.57
2 50 60.8 59.8 3.6 5.03
2½    65 76.6 75.4 3.6 6.44
3 80 89.5 88.1 4 8.37
4 100 114.9 113.3 4.5 12.2
5 125 140.6 138.7 5 16.6
6 150 166.1 164.1 5 19.7

Heavy ½ 15 21.7 21.1 3.2 1.44
¾ 20 27.2 26.6 3.2 1.87
1 25 34.2 33.4 4 2.94
32 42.9 42.1 4 3.8
1½    40 48.8 48 4 4.38
2 50 60.8 59.8 4.5 6.19
2½    65 76.6 75.4 4.5 7.93
3 80 89.5 88.1 5 10.3
4 100 114.9 113.3 5.4 14.5
5 125 140.6 138.7 5.4 17.9
6 150 166.1 164.1 5.4 21.3

Dung sai cho phép về mặt cắt +/-1%
Dung sai cho phép về trọng lượng +/-8%
Steel bars for concrete reinforcement 
Tiêu chuẩn     Độ bền cơ lý
Standard Mác thép Mechanical Properties
  Grade Giới hạn chảy Giới hạn đứt Độ giãn dài
    Yeild Point Tensile Strength Elongation
    (N/mm2) (N/mm2) (%)

TCVN
CT 33
240 min
 -
1651 - 85
CT 34
230 min
340 ÷ 440
32 min
(1765 - 85 )
CT 38
250 min
380 ÷ 490
26 min
 
CT 42
270 min
420 ÷ 540
24 min
 
CT 51
290 min
510 ÷ 640
20 min
TCVN
25Mn2Si
392 min
590 min
14 min
3104 - 79
35MnSi
392 min
590 min
14 min

JIS G3112
SD 295A
295 min
440 ÷ 600
16 min (d<25mm)
18 min (d≥25mm)
SD 345
345 ÷ 440
490 min
18 min (d<25mm)
20 min (d≥25mm)
SD 390
390 ÷ 510
560 min
16 min (d<25mm)
18 min (d≥25mm)
SD 490
490  ÷ 625
620 min
12 min (d<25mm)
14 min (d≥25mm)

ASTM A615
Gr 40
300 min
500 min
11 min (d=10mm)
/A615M - 94
12 min (d>10mm)

 
Gr 60
400 min
600 min
9 min (d≤20mm)
 
8 min (20

BS 4449
Gr 250
250 min
287 min
22 min
Gr 460
460 min
483 min
12 min
ΓOCT 
25Γ 2C
380 min
580 min
14 min
5780 - 82
35Γ C
380 min
580 min
14 min
ΓOCT
CT2
196 min
334 ÷ 412
26 min
380 - 89 
CT3
225 min
373 ÷ 461
22 min
 
CT4
245 min
412 ÷ 510
20 min
 
CT5
265 min
490 ÷ 608
16 min

 Rolled steel for general structure
TCVN
CT 33
240 min
 -
1651 - 85
CT 34
230 min
340 ÷ 440
32 min
(1765 - 85
CT 38
250 min
380 ÷ 490
26 min
 
CT 42
270 min
420 ÷ 540
24 min
 
CT 51
290 min
510 ÷ 640
20 min
JIS G3101 
SS 330
235 min
330 ÷ 430
25 min
1995
SS 400
235 min
400 ÷ 510
21 min
 
SS 490
275 min
490 ÷ 610 
19 min
 
SS 540
390 min
540 min
16 min
JIS G3106
SM400 A
235 min
400 ÷ 510
23 min
1995
SM400 B
235 min
400 ÷ 510
23 min
 
SM490 A
315 min
490 ÷ 610
22 min
 
SM490 B
315 min
490 ÷ 610
22 min
 
SM490 YA
355 min
490 ÷ 610
19 min
 
SM490 YB
355 min
490 ÷ 610
19 min
ΓOCT CT2 196 min
334 ÷ 412
26 min
380 - 89
CT3
225 min
373 ÷ 461
22 min
 
CT4
245 min
412 ÷ 510
20 min
 
CT5
265 min
490 ÷ 608
16 min
ASTM 1997
A 36
250
400 ÷ 550
20 min
A572 Gr42
290
415 min
20 min
A572 Gr50
345
450 min 
18 min
BS 4360 
40B
245
340 ÷ 550
22
1986
40C
245
340 ÷ 550
22
 
43A
265
430 ÷ 580
20
 
43B
265
430 ÷ 580
20
 
43C
265
430 ÷ 580
20
 
50A
345
490 ÷ 640
18
 
50B
345
490 ÷ 640
18
 
50C
345
490 ÷ 640
18
DIN 17100
RST37-2
225
340 ÷ 470
26
ST44-2
265
410 ÷ 540
22
GB700 - 88
Q235A 
225 min
375 min
21 min
Q235B 
225 min
375 min
21 min
Q235C 
225 min
375 min
21 min
  Q235D 
225 min
375 min
21 min
GB/T1591 - 94
Q345 
325 min
470 min
21 min

Sheet piles 
JIS A5528
SY 295
295 min
490 min
17 min
1998
SY 390
390 min
540 min
15 min

 

Tiêu chuẩn Mác thép Thành phần hóa học
 
  C
Si
Mn
P (max)
S (max)
Steel bars for concrete reinforcement 
TCVN
1651 - 85
(1765 - 85 )
CT33
0.06 - 0.12
0.12 - 0.30
0.25 - 0.50
0.04
0.045
CT34
0.09 - 0.15
0.12 - 0.30
0.25 - 0.50
0.04
0.045
CT38
0.14 - 0.22
0.12 - 0.30
0.40 - 0.65
0.04
0.045
CT42
0.18 - 0.27
0.12 - 0.30

  0.40 - 0.70

0.04
0.045
CT51
0.28 - 0.37
0.15 - 0.35
0.50 - 0.80
0.04
0.045
TCVN 
3104 - 79
25Mn2Si
0.20 - 0.29
0.60 - 0.90
1.20 - 1.60
0.04
0.045
35MnSi
0.30 - 0.37
0.60 - 0.80
0.80 - 1.20
0.04
0.045
JIS G3505 
2004
SWRW10
0.13 max
0.30 max
0.06 max
0.04
0.04
SWRW12
0.15 max
0.30 max
0.065 max
0.04
0.04
JIS G3112
SD 295A
 
 
 
0.05
0.05
SD 345
0.27 max
0.55 max
1.60 max
0.04
0.04
SD 390
0.29 max
0.55 max
1.80 max
0.04
0.04
SD 490
0.32max
0.55max
1.80max
0.040
0.040
ASTM A615
/A615M - 94
Gr 40 
0.21 max 
0.40 max
1.35 max
0.04
0.05
Gr 60 
0.30 max 
0.50 max 
1.50 max
0.04
0.05
BS 4449
Gr 250 
0.25 max 
0.50 max 
1.50 max
0.06
0.06
Gr 460 
0.25 max 
0.50 max 
1.50 max
0.05
0.05
ΓOCT 
5780 - 82
25Γ2C
0.20 - 0.29
0.60 -0.90
1.20 - 1.60
0.04
0.045
35ΓC
0.30 - 0.37
0.60 - 0.80
0.80 - 1.20
0.04
0.045
ΓOCT
380 - 71
CT2
0.09 - 0.15
0.12 - 0.30
0.25 - 0.05
0.045
0.045
CT3
0.14 - 0.22
0.12 - 0.30
0.40 - 0.60
0.045
0.045
CT4
0.18 - 0.27
0.12 - 0.30
0.40 - 0.70
0.045
0.045
CT5
0.29 - 0.37
0.15 - 0.35
0.50 - 0.80
0.045
0.045
Rolled steel for general structure 
TCVN
1765 - 85
(1765 - 85 )
CT33
0.06 - 0.12
0.12 - 0.30
0.25 - 0.50
0.04
0.045
CT34
0.09 - 0.15
0.12 - 0.30
0.25 - 0.50
0.04
0.045
CT38
0.14 - 0.22
0.12 - 0.30
0.40 - 0.65
0.04
0.045
CT42
0.18 - 0.27
0.12 - 0.30
0.40 - 0.70
0.04
0.045
CT51
0.28 - 0.37
0.15 - 0.35
0.50 - 0.80
0.04
0.045
JIS G3101 
1995
SS 330
-
-
0.05
0.05
SS 400
0.20 max
0.55 max
1.60 max
0.05
0.05
SS 490
-
-
0.05
0.05
SS 540
0.30 max
-
1.60 max
0.04
0.04
JIS G3106
1995
SM400 A
0.23 max
-
2.5xC min
0.035
0.035
SM400 B
0.20 max
0.35
0.60-1.40
0.035
0.035
SM490 A
0.20 max
0.55
1.6 max
0.035
0.035
SM490 B
0.18 max
0.55
1.6 max
0.035
0.035
SM490 YA
0.20 max
0.55
1.6 max
0.035
0.035
SM490 YB
0.20 max
0.55
1.6 max
0.035
0.035
ΓOCT
380 - 71
CT2
0.09 - 0.15
0.12 - 0.30
0.25 - 0.50
0.045
0.045
CT3
0.14 - 0.22
0.12 - 0.30
0.40 - 0.60
0.045
0.045
CT4
0.18 - 0.27
0.12 - 0.30
0.40 - 0.70
0.045
0.045
CT5
0.29 - 0.37
0.15 - 0.35
0.50 - 0.80
0.045
0.045
ASTM 1997
A36
0.26 max
0.40 max
1.60 max
0.04
0.05
A572 Gr42
0.21 max
0.40 max
1.35 max
0.04
0.05
A572 Gr50
0.23 max
0.40 max
1.35 max
0.04
0.05
BS 4360 
1986
40B
0.20max
0.50max
1.50max
0.050
0.050
40C
0.18max
0.50max
1.50max
0.050
0.050
43A
0.25max
0.50max
1.6max
0.050
0.050
43B
0.21max
0.50max
1.5max
0.050
0.050
43C
0.18max
0.50max
1.5max
0.050
0.050
50A
0.23max
0.50max
1.6max
0.050
0.050
50B
0.20max
0.50max
1.50max
0.050
0.050
50C
0.20max
0.50max
1.50max
0.050
0.050
DIN 17100
RST37-2
0.17max
-
-
0.050
0.050
ST44-2
0.21max
-
-
0.050
0.050
GB700 - 88
Q235A 
0.14 - 0.22  
0.30 max 
0.30 -0.65
0.045
0.05
Q235B 
0.12 - 0.20  
0.30 max 
0.30 -0.70
0.045
0.045
Q235C 
0.18 max 
0.30 max 
0.35 -0.80
0.04
0.04
Q235D 
0.17 max 
0.30 max 
0.35 -0.80
0.035
0.035
GB/T1591 - 94
Q345 
0.20 max 
0.55 max 
1.00 -1.60
0.045
0.045
Sheet piles
JIS A5528
1998
SY 295
0.22 max 
0.50 max 
1.60 max
0.04
0.04
SY 390
0.22 max 
0.50 max 
1.60 max
0.04
0.04

Sản phẩm khác

THÉP ỐNG MẠ KẼM
Thép ống mạ kẽm có độ bền cao hơn thép ống đen, có công dụng như thép ống đen và có khả năng chịu được thời tiết ẩm.
Chi tiết »